Wanneer uw dossier volledig is, zal de griffier u een oproeping sturen. De oproeping nodigt u uit om uw dossier op de griffie te komen raadplegen en informeert u over de datum en het tijdstip van de zitting.

- Hoe komt u in de praktijk naar het beroepsorgaan om uw dossier te raadplegen en/of voor de vastgestelde zitting??

- Wilt u uw dossier raadplegen?

- Hoe verloopt de zitting? Mag u bijkomende stukken neerleggen?

- Uw agenda laat u niet toe aanwezig te zijn en u wilt uitstel vragen? Neem contact op met de griffie.

Beroepsorgaan  |  Leuvenseweg 48 / 5  |  1000 Brussel  |  info@beroepsorgaan.be  |  T : +32 (0)2 286 29 11  |   F : +32 (0)2 286 29 99 |  Sitemap