Het Beroepsorgaan is samengesteld uit de voorzitter van het Vast Comité I, de voorzitter van het Vast Comité P en de voorzitter van de Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit. Zij kunnen worden vervangen door hun plaatsvervanger(s), lid van hetzelfde instituut.

De voorzitter van het Vast Comité I neemt het voorzitterschap van het Beroepsorgaan waar.

Beroepsorgaan  |  Leuvenseweg 48 / 5  |  1000 Brussel  |  info@beroepsorgaan.be  |  T : +32 (0)2 286 29 11  |   F : +32 (0)2 286 29 99 |  Sitemap