Nieuw op de website

  Activiteitenverslag 2022 [PDF]

   

  In een aantal gevallen hangt de toewijzing van betrekkingen, functies of de toekenning van bepaalde toelatingen af van een controle van de loyaliteit, de integriteit, de discretie en meer algemeen het ‘goed gedrag’ van een persoon.

  Zo is het nodig om:

  • een « veiligheidsmachtiging » te verkrijgen voordat kennis mag worden genomen van gevoelige informatie
  • een « veiligheidsattest » te verkrijgen voordat bepaalde functies mogen worden uitgeoefend op diplomatieke evenementen (bijvoorbeeld een Europese top) of om tijdelijk toegang te verkrijgen tot gevoelige zones (bijvoorbeeld binnen nucleaire infrastructuur)
  • een positief veiligheidsadvies te verkrijgen om bijvoorbeeld een luchthavenbadge te verkrijgen of zich kandidaat te stellen bij Defensie


  Na verificatie van de (politie-, veiligheids- en/of administratieve) databanken komt het voor dat die voorafgaande toelatingen worden geweigerd door de bevoegde overheid (administratie).
  Het beroepsorgaan is het administratief rechtscollege waar u een beroep kan instellen tegen die beslissing.

  Beroepsorgaan  |  Leuvenseweg 48 / 5  |  1000 Brussel  |  info@beroepsorgaan.be  |  T : +32 (0)2 286 29 11  |   F : +32 (0)2 286 29 99 |  Sitemap