De tabellen uit het laatste jaarverslag geven een overzicht van de activiteiten van het beroepsorgaan tijdens de afgelopen vijf jaar. Ze verstrekken ook meer informatie over de veiligheidsoverheden die de bestreden beslissingen hebben genomen en de aard ervan. Daarnaast geven ze informatie over de hoedanigheid van de eisers (d.w.z. of het burgers of militairen zijn), de taal waarin het beroep werd ingesteld en de wijze waarop zij gebruikmaken van hun rechten van verdediging (raadpleging van het dossier, verschijning ter zitting). De handelingen van de griffie worden gedetailleerd. De voorbereidende rechtsprekende handelingen (d.w.z. de ‘voorlopige beslissingen’) en de beslissingen van het beroepsorgaan zijn uiteraard opgenomen in deze statistische benadering.

[Het laatste jaarverslag]

Beroepsorgaan  |  Leuvenseweg 48 / 5  |  1000 Brussel  |  info@beroepsorgaan.be  |  T : +32 (0)2 286 29 11  |   F : +32 (0)2 286 29 99 |  Sitemap